Gitaarles


 

 

                                                      

Na de eerste periode waarin je de basisbeginselen van het gitaarspelen leert kennen, wordt ieders leerproces meer en meer bepaald door de eigen belangstelling, muzikale aanleg en niveau.
Een van de belangrijkste dingen is het uitzoeken welke muziekstijl bij je past, welke muziek je wilt spelen, het leren kennen van je sterke en zwakke kanten en het uitbreiden van je mogelijkheden. Dat is voor iedereen natuurlijk weer anders.
Altijd zal het uitgangspunt zijn dat we werken aan datgene wat voor jou tegelijkertijd zinvol en inspirerend is.

In het proces van muzikale ontwikkeling is ruim plaats voor fantasie, creativiteit en improvisatie. Naast de ambachtelijke instrumentbeheersing en het kunnen naspelen van bestaande muziek is het belangrijk dat je ook op je eigen manier leert spelen, je eigen verhaal leert vertellen. Variaties verzinnen, soleren, improviseren. Ook het schrijven van liedjes hoort bij dit hoofdstukje creativiteit. Veel liedjes die succesvol zijn bestaan uit slechts een paar akkoorden, met een leuke melodie en/of ritme.